top of page

Potřebné dokumenty 

1 TURNUS 30.6. - 6.7.2024

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci

Plná moc

Přihláška

Info k táboru

Čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti účastníka

Plná moc k odvozu dítěte
(V případě odvozu cizího dítěte) 

2 TURNUS 14.7. - 20.7.2024

Info k táboru

Přihláška

Plná moc

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci

Dokumenty pro dospělé účastníky nad 18 let:

  • přihláška 

  • prohlášení o bezinfekčnosti 18+

  • Info k táboru.

Čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti účastníka

Plná moc k odvozu dítěte
(V případě odvozu cizího dítěte) 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti účastníka 18+

bottom of page