top of page

Potřebné dokumenty 

POZOR! Dokumenty na rok 2024 budou připravené v záři 2023

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci

Plná moc k odvozu dítěte
(V případě odvozu cizího dítěte) 

Čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti účastníka

Plná moc 

Přihláška

Info k táboru

bottom of page