Potřebné dokumenty

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci

Plná moc k odvozu dítěte
(V případě odvozu cizího dítěte) 

Čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti účastníka

Plná moc

Přihláška na tábor

Info k táboru