top of page

Potřebné dokumenty (Turnus. 2-8 července)

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci

Plná moc k odvozu dítěte
(V případě odvozu cizího dítěte) 

Čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti účastníka

Plná moc 

Přihláška

Info k táboru

bottom of page